Kontaktní údaje

Naše webová stránka www.pzmontkovo.cz s kontaktními údaji:

PZmontkovo s. r. o.
Kurzova 2222/16
Praha 5, 155 00
IČO: 19832338
PZmontkovo@seznam.cz

Účel zpracování osobních údajů

Právní základ a souhlas

Kategorie osobních údajů

Bezpečnost osobních údajů

Uchovávání osobních údajů

Práva subjektů údajů

Kontaktní informace pro otázky a stížnosti

Můžete nás kontaktovat na emailové adrese PZmontkovo@seznam.cz

Změny v Zásadách ochrany osobních údajů

Datum platnosti: 1.11.2023